Jäsensivuille kirjautuminen: TUNNUS SALASANA

Matkatoimistoalalle ei KIKY-heikennyksiä

työehtosopimusratkaisu 1.2.2017–30.4.2021

AKT päätti keväällä 2016 jättäytyä kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle ja kävimme Palvelualojen Työnantajat Palta ry:n kanssa alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut.

Täten mm. säännölliseen työaikaan EI tule kiky-sopimuksen mukaista pidennystä ilman palkkaa. Emme myöskään sopineet työehtosopimukseen ns. kriisilauseketta, joka lauetessaan mahdollistaisi työehtojen (käytännössä palkan) heikentämisen alle tessin tason. Työehtosopimus määrittää matkatoimistoissa noudatettavien työehtojen vähimmäistason. Näin esim. julkisuudessa esillä ollut lomarahojen leikkaus EI koske matkatoimistoalaa.

AKT/Maili kävi alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut Paltan kanssa ja neuvottelutulos saavutettiin 12.1.2017. Neuvottelutulos on nyt hyväksytty molempien liittojen hallinnoissa ja uusi työehtosopimus on astunut voimaan 1.2.2017.

 

Tarkemmat tiedot sopimuksesta jäsensivuilta.