TES-neuvottelut ovat alkaneet

30.3.2021

Työehtosopimus eli TES on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. 

Mailin TES:ssä on sovittu ISOISTA eduista kuten palkka, palkkataulukot, lomaraha, palkalliset vapaat ja lounasseteli. Pitääksemme kiinni sovituista eduistamme on Mailin jäsenyys nyt entistä tärkeämpää. Jäseneksi liittyminen käy näppärästi tästä