Jäsensivuille kirjautuminen: TUNNUS SALASANA

Työehtosopimuksen yleissitovuus on kaikkien etu

Yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus on sopimuksen soveltamisalan piirissä olevien työntekijöiden ”perustuslaki”. Siinä sovitaan toimialalla noudatettavat vähimmäisehdot, joita alalla työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa tulee soveltaa kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, onko työnantaja tai työntekijä järjestäytynyt omaan liittonsa vai ei.

Matkatoimistoalan työehtosopimus on yleissitova ja sen sopivat työnantajan puolelta Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja työntekijöiden puolelta Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry/Maili ry.

Työehtosopimuksella sovitaan toimialan vähimmäistyöehdoista mm. palkkauksen ja muiden oleellisten työsuhteen ehtojen kuten työaikasääntelyn osalta. Suomessa ei ole laista tulevaa minimipalkkajärjestelmää, vaan minimipalkat neuvotellaan liittojen välisellä työehtosopimuksella. Näin ollen kunkin toimialan minimipalkatkin korottuvat vain liittojen välisissä työehtosopimusneuvotteluissa. Indeksikorotuksin eivät kenenkään palkat korotu. Niinpä alalla, jolta työehtosopimus puuttuu, joutuu jokainen työntekijä neuvottelemaan palkankorotuksistaan itse. Työaikalaki ja vuosilomalaki asettavat raamit sille, mitä työajoista ja vuosilomista voi sopia jos työehtosopimusta ei ole.

On hyvä muistaa, että työehtosopimus ei estä työehtojen sopimista työntekijän kannalta vähimmäisehtoja paremmiksi vaan paremmista ehdoista voidaan aina sopia henkilökohtaisella työsopimuksella.

Voimassa oleva yleissitova työehtosopimus antaa työrauhan. Se vapauttaa työnantajan keskittymään bisnekseen ilman, että kaikki työsuhteen ehdot pitää neuvotella jokaisen työntekijän kanssa erikseen ja antaa työntekijälle turvan työsuhteen vähimmäisehdoista, joita työssä tulee soveltaa.

Järjestäytymällä ammattiliittoon, joka oman alasi työehdoista sopii, olet mukana varmistamassa yleissitovuuden jatkumisesta myös tulevaisuudessa. Matkatoimistoalalla tuo liitto on AKT ry, jonka itsenäisenä ammattiosastona Maili ry kokoaa alan Mirkut ja Markut yhteen!