Jäsensivuille kirjautuminen: TUNNUS SALASANA

Hyvinvointijaksot

kuva39.png

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry lanseerasi huhtikuussa 2012 1askel hyvinvointijaksot -tuoteperheen.

1askel hyvinvointijaksot edistävät palkansaajien ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. 1askel korvaa palkansaajalomajärjestöjen aiemmin järjestämän kuntoremontti- ja perhekuntolomatoiminnan.

1askel hyvinvointijaksot työikäisille aikuisille ovat kodin ulkopuolella järjestettäviä ryhmämuotoisia pysyvään elämäntapamuutokseen motivoivia ja elämyksellisiä jaksoja. Jaksojen tavoitteena on tukea yksilön omaa elämänhallintaa, työssäjaksamista sekä terveyttä ja toimintakykyä.

1askel hyvinvointijaksot lapsiperheille ovat kodin ulkopuolella järjestettäviä ryhmämuotoisia liikuntapainotteisia ja virikkeellisiä jaksoja, joiden aikana muun muassa annetaan sekä lapsille että aikuisille mahdollisuus uusien harrastusten löytämiseen.

Molempia jaksoja on yli parissakymmenessä kohteessa eri puolilla Suomea.

Ajankohtaiset hyvinvointijaksot on esitelty PHT ry:n internetsivuilla www.pht.fi , mistä selviää myös hakumenettely.