Jäsensivuille kirjautuminen: TUNNUS SALASANA

Työelämän pelisäännöt työelämään tuleville

EMILIAN TARINA -VERKKO-OPETUSAINEISTO VALOTTAA TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ
 
Työelämään juuri siirtynyt nuori on usein tietämätön työntekijän oikeuksista ja velvoitteista. SAK:n tuottama Emilian tarina -verkko-opetusaineisto selvittää käytännönläheisesti palkansaajan oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä. Opetusaineisto rakentuu kuvitteellisen 19-vuotiaan Emilian kokemuksiin työelämästä. Kuvitteellinen esimerkki ei ole matkailualalta, mutta kyseisestä tarinasta pääsee hyvin kuitenkin perille miksi kannattaa kuulua oman alan ammattiliittoon, ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijöillä yleensäkin on. 

Osoitteesta www.tyoelamanpelisaannot.fi löytyvä opetusaineisto käsittelee mm. seuraavia kysymyksiä:

- mihin työsopimus velvoittaa työnantajaa ja työntekijää?

kuva30.png

- miten vuosiloma määräytyy?
- mitä oikeuksia sairastuneella tai
  vanhempainvapaalla olevalla
  palkansaajalla on?
- miten palkansaajan 
  edunvalvontaa hoidetaan 
  työpaikalla?

Aineisto sisältää interaktiivisen tarinan lisäksi erilaisia tehtäviä ja pohdintaosuuksia sekä aakkosellisen työelämän sanaston.

- Opetusaineisto on tarkoitettu lukioiden yhteiskuntaopin ja lakitiedon, ammatillisten oppilaitosten yhteiskunnallisten aineiden ja työelämätiedon sekä peruskoulun 9. luokan opetukseen. Emilian kokemuksiin työelämässä voivat kuitenkin tutustua kaikki palkansaajan oikeuksista kiinnostuneet, kertoo projektista vastannut SAK:n koulutussuunnittelija Reijo Päivärinta.

Emilian tarinan tekstiosuuden on kirjoittanut turkulainen historiantutkija Taina Uusitalo. Aineiston nettitoteutuksesta on vastannut graafinen suunnittelija Riku-Sakari Kujanen. SAK omistaa opetusaineiston käyttöoikeudet.