Jäsensivuille kirjautuminen: TUNNUS SALASANA

Työsuhteen muodot

Työsopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsopimus.

Mikäli työnantaja tarjoaa sinulle määräaikaista työsopimusta, niin siihen tulee olla työnantajalla perusteet (esim. äitiysloman sijaisuus joka umpeutuu x päivänä).

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa vakituista työsopimusta.

Työn tekemistä ja työsuhteen ehtoja säätelevät lainsäädännön lisäksi työehtosopimus sekä henkilökohtainen työsopimus, joka ei tietenkään voi edellä mainittuja rikkoa.

Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus on ns. yleissitova. Sillä määrätään kaikkien matkatoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden minimityöehdot riippumatta siitä, onko työnantaja tai työntekijä järjestäytynyt.

Työehtosopimuksen määräysten alle työehdoissa ei siis voida mennä tai jos mennään, niin sellainen sopimus on mitätön. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin minkään estämättä sopia lakia ja työehtosopimusta paremmista työehdoista.