Mailin puheenjohtajan vuodenvaihteen tervehdys

31.12.2023

Kuluva vuosi on ollut historiallinen Mailin kannalta. Maili täytti marraskuussa hienot 70 vuotta ja pääsi siis kunnioitettavaan ikään jo. Ammattiyhdistysliikkeen toiminnan periaatteenahan on mm. työntekijöiden aseman vahvistaminen, työelämän kehittäminen, työntekijän auttaminen mahdollisissa ristiriitatilanteissa työpaikoilla sekä työehtosopimusten solmiminen työnantajaliittojen kanssa. Tässä Maili on saanut olla mukana jo kaikki nämä vuosikymmenet. Etujen valvontaahan ei tee kukaan muu kuin oman alan ammattiliitto.

Ammattiyhdistystoiminnalla on hyvin pitkä historia, joka alkaa jo 1800-luvun alusta Englannista. Yhdistystoiminta alkoi Suomessa 1800-luvun puolivälissä samaan aikaan teollistumisen kanssa. Nykyiseen asemaan ammattiyhdistysliike nousi kuitenkin vuonna 1940, kun STK (Suomen työantajien valtakunnallinen järjestö) hyväksyi Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton (nykyinen SAK) työläisten edustajaksi neuvotteluihin mukaan. Vuonna 1944 tehtiin vihdoin ensimmäinen keskusjärjestöjen välinen sopimus ja seuraavana vuonna ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus. 

Suomessa 1920-luvulla tehtiin ensimmäinen työsopimuslaki ja saatiin vuosilomaa sovituksi 4–7 päivää. Vuonna 1923 solmittiin työehtosopimuslaki. Vuonna 1959 yleiseksi työajaksi sovittiin 45 tuntia viikossa työaika ja seuraavana vuonna vuosilomaa pidennettiin 18–24 päivän mittaiseksi. Vuonna 1960 siirryttiin yleisesti 40 tunnin työviikkoon ja vuonna 1969 saatiin luottamusmiessopimus sovittua yleisesti. 1970- luvulla uudistettiin mm. vuosilomalakia, tehtiin terveydenhoitolaki ja talvilomaa tuli mukaan työsopimuslakiin. 1990-luvulla mm. vuorotteluvapaa tuli lailla mahdolliseksi.

2000-luvulla on tehty myös paljon uudistuksia mm. työeläkeuudistus ja työsopimuslakimuutoksia.     
Mailin ansiosta alallemme on saatu neuvoteltua yleissitova työehtosopimus, jolla taataan vähimmäisehdot matkatoimistoissa. Työehtosopimuksella on sovittu mm. taulukkopalkat, lomaraha, sairausajan palkka, lounassetelit sekä palkalliset arkipyhävapaat. Nämä ovat meille jokaiselle hyvin merkittäviä asioita.

Seuraaviin työehtosopimusneuvotteluihin alamme valmistautua jo vuoden 2024 loppupuolella. Nykyinen työehtosopimuksemme on voimassa 30.4.2025 asti. Kukaan ei vielä tiedä, että mitä työmarkkinarintamalla tapahtuu ensi vuoden aikana. Työtekijöiden asemaa halutaan tuntuvasti heikentää ja tähän ei ole syytä suostua. Kaikkien on jatkossakin tultava palkallaan toimeen ja heikoimmissakin asemissa olevista on pidettävä huolta. Nyt jos koskaan tarvitaan joukkovoimaa. Yhdessä sopiminen on aina paras ratkaisu, ei missään tapauksessa sanelupolitiikka! 

Toivotan kaikille maililaisille hyvää uutta vuotta 2024! Pidetään huolta toisistamme!    


Janne Arponen
Maili ry:n puheenjohtaja