Mikä on Maili?

Maili ry on matkatoimistoalan työntekijöiden yhdistys

Olemme matkatoimistoalalla työskentelevien työehtojen kehittäjä ja työntekijöiden etuja valvova valtakunnallinen yhdistys.

Maili ry on AKTn osasto 180 ja kuuluu itsenäisenä ammattiosastona Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:een. Mailin jäsenenä olet siis myös AKT:n jäsen.


Mailin jäseneksi voit liittyä tästä


Matkatoimistoalaa koskeva työehtosopimus

Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus (TES) määrittelee matkatoimistoalalla noudatettavat vähimmäistyöehdot. AKT/Maili neuvottelee ja sopii matkatoimistoalan työehtosopimuksen ja valvoo sen noudattamista.

Työehtosopimuksen toisena sopijana on Palvelualojen Työnantajat PALTA ry, jossa työnantajilla on oma yhdistys. 

Mailin jäsenenä sinulla on mahdollisuus puolustaa etujasi työelämässä ja vaikuttaa siihen, miten työehtosopimusta kehitetään. Työttömyyskassan (esim. YTK) tai muun järjestön jäsenyys ei vaikuttamismahdollisuutta anna, sillä työntekijäpuolen sopimusoikeus matkatoimistoalan työehtosopimuksesta on AKT:lla ja Maililla.

Tukenasi vahva ja kokenut liitto

Työsuhteessa olevalla on monenlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, joista työntekijä ei välttämättä aina tiedä. Maili ja työpaikkojen maililaiset luottamusmiehet sen sijaan tietävät ja tarjoavat apuaan työsuhdeongelmien yllättäessä. Jos ongelma ei ratkea neuvottelemalla, niin liitto ajaa asiasi tarvittaessa oikeudessa. Maililla on kokemusta matkatoimistoalan työntekijöiden etujen valvomisesta jo vuodesta 1953 ja Maililla on vankka tuki takanaan myös AKT:n kautta.


Työpaikalla luottamusmies maililaisten tukena

Työpaikoilla sopimukset ja pelisäännöt muuttuvat arkielämäksi. Siellä Mailia edustaa maililainen luottamusmies, joka on työntekijöiden valitsema tukihenkilö. Luottamusmies valvoo, että työehtosopimusta noudatetaan työpaikalla ja edustaa työntekijöitä neuvotteluissa. Työntekijöiden järjestäytyminen ja tuki ovat avainasemassa luottamusmiehen onnistumisessa neuvotteluissa. Vahva järjestäytymisaste takaa vahvan neuvotteluaseman. Mailin jäsenet saavat aina tarvittaessa apua ja neuvoja niin luottamusmieheltä kuin liitoltakin.

Pidä huoli, että työpaikallesi on valittu luottamusmies ja että myös työkaverisi kuuluvat liittoon.


Saavutuksia vuosien varrelta

Ammattiyhdistysliikkeen ja Mailin ansiosta matkatoimistoalalla on yleissitova työehtosopimus, joka takaa vähimmäistyöehdot valtakunnallisesti jokaisessa matkatoimistossa. 

Työehtosopimuksella on mm sovittu:

  • minimi- eli taulukkopalkat
  • lomaraha
  • lounassetelit
  • sairausajan palkka
  • palkallinen 3 kk:n äitiysvapaa
  • palkalliset arkipyhävapaat
  • työaika-säätely
  • mahdollisuus säästövapaaseen
  • matkustussääntö