Työsopimuksessa huomioitavaa

Työsopimuksen tekeminen
  
Matkatoimistoja koskevan yleissitovan työehtosopimuksen mukaan työntekijän ja matkatoimistoyrityksen välinen työsopimus tulee tehdä kirjallisesti. Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työnteon keskeisistä ehdoista, kuten työtehtävistä,  palkasta ja työajasta vähintään työehtosopimuksen määrittämällä tavalla.

Työehtosopimuksen liitteenä löytyy allekirjoittajajärjestöjen yhteisesti hyväksymä työsopimusmalli, jota suosittellaan käytettäväksi.

Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa vakituista työsuhdetta. Määräaikaiseksi eli tilapäiseksi tai sijaisuutta koskevaksi työsopimus voidaan sopia vain perustellusta syystä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa siihen asti, kun se joko työntekijän tai työnantajan puolelta päätetään irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanottaessa tulee noudattaa työehtosopimuksen mukaista irtisanomisaikaa. Määräaikainen työsopimus on voimassa sovitun määräajan loppuun. 

Työsopimuksessa tulee sopia mm. seuraavista asioista:
  
1. Työsopimuksen osapuolet
- työnantaja ja työntekijä 

2. Työsopimuksen voimassaolo
- työsuhteen alkamispäivä
- sopimuksen muoto (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen)
- määräaikainen työsopimus edellyttää perusteltua syytä määräaikaisuudelle

3. Koeaika
- Työsuhteen alkuun voidaan sopia korkeintaan 6 kk:n pituinen koeaika. Koeaika voi kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

4. Työpaikka /esimies
- toimipiste ja osasto sekä kuka on lähin esimies

5. Työaika
- säännöllinen työaika viikossa TAI keskimääräinen työaika viikossa
   kts. tarkemmin matkatoimistoja koskevasta työehtosopimuksesta

6. Pääasialliset työtehtävät
- tehtävänimike tai tehtävän työn kuvaus 

7. Palkkaus
- palkkaryhmä, kokemusvuosiporras, palkan määrä euroa/kk työsuhteen alussa
- palkkataulukot ja kokemusvuosiportaat tarkistettavissa työehtosopimuksesta

8. Työssä sovellettava Työehtosopimus eli TES
- matkatoimistoalalla on yleissitova työehtosopimus, joka määrittää vähimmäisehdot matkatoimistoalan töissä. 

9. Muut ehdot
- mahdolliset ylimääräiset luontaisedut ja muut työehtosopimusta paremmat ehdot tulee sopia kirjallisesti työsopimuksella

10. Allekirjoitukset
- työnantajan ja työntekijän allekirjoitus
- aika ja paikka

Liittymällä Mailin jäseneksi ovat sekä luottamusmiehet että liitto aina tukenasi ja turvanasi. He myös valvovat, että työehtosopimusta noudatetaan työpaikoilla.