Jäsensivuille kirjautuminen: TUNNUS SALASANA

Työsopimus

Työsopimuksen tekeminen
  
Työsopimus matkatoimistoalalla tehdään kirjallisesti. Yleissitova työehtosopimuksemme määrää tämän. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat työnteon keskeisistä periaatteista ja sopimus on aina kahdenkeskinen. Työehtosopimuksen liitteenä löytyy allekirjoittajajärjestöjen yhteisesti hyväksymä työsopimusmalli.

Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa vakituista työsuhdetta. Määräaikaiseksi eli tilapäiseksi tai sijaisuutta koskevaksi työsopimus voidaan sopia vain perustellusta syystä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa siihen asti, kun se joko työntekijän tai työnantajan puolelta päätetään irtisanimisaikojen puitteissa. Määräaikainen työsopimus on voimassa siihen asti kunnes määräaikaisuuden peruste umpeutuu.

maili_tyosop.png

Työsopimusta tehtäessä sovitaan seuraavat asiat:
  
1. Työsuhteen osapuolet 
- työnantaja ja työntekijä 

2. Työsopimuksen voimassaolo
- työsuhteen alkamispäivä
- sopimuksen voimassa olo (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen)
- määräaikaisessa työsopimuksessa oltava peruste määräaikaisuudelle

3. Koeaika
- koeaika voi olla maksimissaan 4 kk (tai max puolet työsuhteen pituudesta)

4. Työpaikka /esimies
- toimipiste ja osasto sekä kuka on lähin esimies

 5. Työaika
- keskimääräinen työaika per vrk /per vko
- viikonpäivät/kellonajat milloin työtä tehdään

6. Työtehtävät
- tehtävänimike tai tehtävän työn kuvaus 

7. Palkkaus
- palkkaryhmä, kokemusvuosiporras, palkan määrä euroa/kk
- palkkataulukot ja kokemusvuosiportaat tarkistettavissa työehtosopimuksesta

8. Työehtosopimus eli TES
- työnantajan on aina noudatettava työehtosopimuksen kaikkia kohtia, koska matkatoimistoalalla on yleissitova työehtosopimus, joka koskee kaikkia matkatoimistoja 

 9. Muut ehdot
- mahdolliset ylimääräiset luontaisedut, muut yleissitovaa työehtosopimusta paremmat ehdot kannattaa pyytää aina kirjallisesti työsopimukseen

10. Allekirjoitukset
- työnantajan ja työntekijän allekirjoitus
- aika ja paikka

Muita työelämän peruspelisääntöjä löydät Nuoret ja opiskelijat sivulta. 

Liittymällä Mailin jäseneksi, niin sekä luottamusmiehet että liitto ovat aina tukenasi ja turvanasi. He myös valvovat että työehtosopimusta noudatetaan työpaikoilla.

Matkatoimistoalan työehtosopimus eli TES,  löytyy pdf-tiedostona jäsensivujen puolella.