Työsopimus/Työehtosopimus

Työsopimuksen tekeminen
  
Yleissitova työsopimuksemme määrää, että työsopimus matkatoimistoalalla tehdään aina kirjallisesti. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat työnteon keskeisistä periaatteista ja sopimus on aina kahdenkeskinen. Työehtosopimuksen liitteenä löytyy allekirjoittajajärjestöjen yhteisesti hyväksymä työsopimusmalli.

Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa vakituista työsuhdetta. Määräaikaiseksi eli tilapäiseksi tai sijaisuutta koskevaksi työsopimus voidaan sopia vain perustellusta syystä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa siihen asti, kun se joko työntekijän tai työnantajan puolelta päätetään irtisanomisaikojen puitteissa. Määräaikainen työsopimus on voimassa siihen asti kunnes määräaikaisuuden peruste umpeutuu.Työsopimusta tehtäessä sovitaan seuraavat asiat:
  
1. Työsuhteen osapuolet
- työnantaja ja työntekijä 

2. Työsopimuksen voimassaolo
- työsuhteen alkamispäivä
- sopimuksen voimassa olo (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen)
- määräaikaisessa työsopimuksessa oltava peruste määräaikaisuudelle

3. Koeaika
- koeaika voi olla maksimissaan 6 kk (tai max puolet työsuhteen pituudesta)

4. Työpaikka /esimies
- toimipiste ja osasto sekä kuka on lähin esimies

5. Työaika
- keskimääräinen työaika per vrk /per vko
- viikonpäivät/kellonajat milloin työtä tehdään

6. Työtehtävät
- tehtävänimike tai tehtävän työn kuvaus 

7. Palkkaus
- palkkaryhmä, kokemusvuosiporras, palkan määrä euroa/kk
- palkkataulukot ja kokemusvuosiportaat tarkistettavissa työehtosopimuksesta

8. Työehtosopimus eli TES
- matkatoimistoalalla on yleissitova työehtosopimus, jota työnantajan on aina noudatettava riippumatta siitä onko työantaja Palta ry:n jäsen

9. Muut ehdot
- mahdolliset ylimääräiset luontaisedut, muut yleissitovaa työehtosopimusta paremmat ehdot kannattaa pyytää aina kirjallisesti työsopimukseen

10. Allekirjoitukset
- työnantajan ja työntekijän allekirjoitus
- aika ja paikka

Liittymällä Mailin jäseneksi ovat sekä luottamusmiehet että liitto aina tukenasi ja turvanasi. He myös valvovat, että työehtosopimusta noudatetaan työpaikoilla.