Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on turvata työntekijöiden terveys ja työkyky eläkeikään asti.

Työsuojelulainsäädäntö on laadittu tätä tarkoitusta varten ja se edellyttää työnantajaa tekemään kaiken mahdollisen suojellakseen työntekijää joutumasta alttiiksi työtapaturmille. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että työntekijän terveys ei työn johdosta heikkene.

Työsuojeluvaltuutetun ja hänelle kaksi varavaltuutettua valitsee henkilöstö sellaiselle työpaikalle, jonka henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 10 työntekijää.

Pienemmillekin työpaikoille henkilöstöllä on oikeus valita em. valtuutetut. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa.  

Lisätietoja työsuojelusta saat työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta. Mikäli työpaikallasi ei ole työsuojeluvaltuutettua, saat lisätietoja seuraavia linkkejä painamalla.

Työturvallisuuskeskus

Työterveyslaitos

Työsuojelupiirit

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Laki työsuojelun valvonnasta

Tyosuojeluntoimintaohjelma