Luottamusmies

Luottamusmies on työpaikalla avainasemassa valvomassa työehtosopimuksen ja työelämään liittyvien lakien noudattamista. Luottamusmiehen työ ei aina ole helppoa, mutta työssä onnistuminen antaa tyydytystä ja voimia jaksaa eteenpäin.

Ihannetilanne on, kun luottamusmies kykenee toimillaan aidosti kehittämään oman työpaikkansa työolosuhteita. Luottamusmiesten apuna on oma ammattiosastomme Maili sekä liiton toimitsijat ja heihin kannattaakin olla rohkeasti yhteydessä.

Mailin oma toimitsija liitossa on sopimustoimitsija Katri Höök, puh. (09) 6131 1232 tai 040 760 1050 tai katri.hook@akt.fi

Luottamusmies on linkki työpaikan ja ammattiliiton/Mailin välillä. Ilman toimivaa luottamusmiesverkostoa ei ammattiliitto voi toimia tehokkaasti ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että jokaiseen yritykseen valitaan työntekijöiden edunvalvoja, luottamusmies.

Jäsenet voivat valita luottamusmiehen työpaikalle myös kesken luottamusmieskauden.