Luottamusmies

Luottamusmies on linkki työpaikan ja ammattiliiton/Mailin välillä. Ilman toimivaa luottamusmiesverkostoa ei ammattiliitto voi toimia tehokkaasti ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että jokaiseen yritykseen valitaan työntekijöiden edunvalvoja, luottamusmies.

Jäsenet voivat valita luottamusmiehen työpaikalle myös kesken luottamusmieskauden. 

Luottamusmies on työpaikalla avainasemassa valvomassa työehtosopimuksen ja työelämään liittyvien lakien noudattamista. Luottamusmiehen työ ei aina ole helppoa, mutta työssä onnistuminen antaa tyydytystä ja voimia jaksaa eteenpäin.

Ihannetilanne on, kun luottamusmies kykenee toimillaan aidosti kehittämään oman työpaikkansa työolosuhteita. Luottamusmiesten apuna toimivat oma ammattiosastomme Maili, liiton toimitsijat ja lakimiehet, joihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Mailin oma toimitsija liitossa on matkatoimistoalan sopimustoimitsija Katri Höök, puh. (09) 6131 1232 tai 040 760 1050 tai katri.hook@akt.fi