Luottamusmies


Luottamusmies on työpaikalla avainasemassa valvomassa työehtosopimuksen ja työelämään liittyvien lakien noudattamista. Luottamusmiehen työ ei aina ole helppoa, mutta työssä onnistuminen antaa tyydytystä ja voimia jaksaa eteenpäin.

Ihannetilanne on, kun luottamusmies kykenee toimillaan aidosti kehittämään oman työpaikkansa työolosuhteita. Luottamusmiesten apuna on oma ammattiosastomme Maili sekä liiton toimitsijat ja heihin kannattaakin olla rohkeasti yhteydessä.

Mailin omana toimitsijana liitossa toimii palkkasihteeri Katri Höök, puh. (09) 61 311 232 tai 040 760 1050 tai katri.hook@akt.fi

Luottamusmies on myös linkki työpaikalta ammattiliittoon ja Mailiin. Ilman toimivaa luottamusmiesverkostoa ei ammattiliitto voi toimia tehokkaasti ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että joka työpaikalle saadaan valituksi työntekijöiden oma edunvalvoja, luottamusmies.

Jäsenet voivat valita luottamusmiehen työpaikalle myös kesken luottamusmieskauden 2021-2022.